Om Østrigske Observationer

Østrigske Observationer er min personlige blog, hvor jeg vil skrive om den østrigske skole.

Hvad er den østrigske skole? Det bedste indtryk får man nok fra veletablerede organisationer som Mises-Instituttet eller på den udmærkede www.mises.se hinsidan. Kort fortalt er den østrigske skole en retning indenfor den nationaløkonomiske videnskab, som afviger fra de mere dominerende retninger på afgørende områder. For det første afviser “østrigere” at matematik er en brugbar metode i nationaløkonomien; økonomisk teori skal opbygges fra grundlæggende første principper (Rothbard) eller uimodsigelige a priori udsagn (von Mises) ved logisk at udlede konsekvenserne af den grundlæggende sandhed om menneskelig handlen. Hvad man almindeligvis kalder research og empiri kommer først til på et senere tidspunkt, når den økonomiske teori skal anvendes – på det teoretiske stadie kan empiri højst bruges som inspirationer og til at formulere sekundære postulater såsom at land ikke er homogent, eller der er mere end et handlende individ, eller der er indirekte byttehandel, o.s.v.

For det andet er den østrigske skole, især i von Mises-Rothbard traditionen, tæt allieret til liberalisme og laissez-faire-kapitalisme. Generelt mener økonomer i denne tradition, at det frie marked altid vil sikre et bedre udkomme end statslig indgriben. Den eneste tvist er, om der er brug for en nattevægter-stat (von Mises), eller om markedet selv kan sørge for sikring af liv og ejendom på bedre vis end staten. Det skal dog understreges, at østrigere holder hårdt på den økonomiske videnskabs deskriptive karakter – enhver anvendelse af dens konklusioner er normativ. Som den amerikanske økonom Walter Block har sagt det: man kan godt have forstået von Mises’ bevis for socialismens umulighed og alligevel advokere den socialistiske sag – det kan jo være, man ønsker samfundets opløsning og menneskehedens udryddelse. Ens etiske ståsted kan ikke udledes af nationaløkonomien, og der er her store forskelle mellem de forskellige østrigere – von Mises var utilitarist og benægtede muligheden af en rationel etik, Rothbard var fortaler for naturretstraditionen og Hans-Hermann Hoppe har forsøgt at formulere en uimodsigelig argumentationsetik.

Det er mit håb efter bedste evne at videreføre denne liberale rationalistiske samfundsvidenskabelige tradition på dansk og vise, hvordan den liberale tradition ikke bare er årsagen til vore tiders enorme velstand, men også hvordan østrigsk nationaløkonomi er det eneste svar på nutidens sociale og politiske problemer.

Velkommen!